Whatsapp
תוכן

מחלקה לעיבוד שבבי

בגומי תל אביב מחלקת עיבוד שבבי הנותנת גיבוי ומענה מיידי לדרישות המערכת בכל הנוגע לייצור תבניות ועיבוד חלקים שונים ממתכת או פלסטיקה הנדסית.