Whatsapp
תוכן

טפסי עזר לאפיון מוצר

 

 

  1. טופס אפיון לצנרת גמישה. >>
     
  2. טופס אפיון לחבלי אטימה שונים. >> 
     
  3. טופס אפיון ליריעות גומי לוחות/גלילים >> 
     
  4. טופס אפיון לאטמים/לוחות אטימה >>