צור צנרת גמישה מנירוסטה וטפלון.

לגומי תל אביב חברת בת (י.שוסטר בע"מ) העוסקת בייצור של מחברים גמישים מנירוסטה, צנרת גמישה 
מנירוסטה וטפלון לפי דרישת וצרכי הלקוח.