Whatsapp
תוכן

רצועות דגם V

רצועות הנעה דגם V בחתך קלאסי

רצועות אלו מתוצרת ``מגם`` משמשות להעברת כח בתעשייה קלה וחקלאות.

יצרן: קלינגר תעשיית: מזון תעשיית: מתכת תעשיית: שינוע קל תעשיית: הייטק תעשיית: תשתיות

רצועות הנעה דגם V- חתך 20,C22

תעשיית: שינוע קל