Whatsapp
תוכן

מוצרי FLEXCO

מייצב סרטי מסוע

מייצב סרטי מסוע

תעשיית: מזון תעשיית: מתכת תעשיית: שינוע קל תעשיית: כימיה ותרופות תעשיית: הייטק תעשיית: תשתיות תעשיית: תחבורה

מקלף סרטי מסוע

מקלף הסרטים מאפשר הסרה קלה ומהירה של הגומי העליון בחגורת המסוע

תעשיית: מזון תעשיית: מתכת תעשיית: שינוע קל תעשיית: כימיה ותרופות תעשיית: הייטק תעשיית: תשתיות תעשיית: תחבורה

מרים סרטי מסוע

מרים סרטי מסוע

תעשיית: מזון תעשיית: מתכת תעשיית: שינוע קל תעשיית: כימיה ותרופות תעשיית: הייטק תעשיית: תשתיות תעשיית: תחבורה

מתקן נשיאה

תודות לפטנט ייחודי של חברת פלקסקו עובד מתקן הנסיעה PT Max תוך כדי נטיה לצדדים וכן גם הטיה מעלה ומטה

תעשיית: מזון תעשיית: מתכת תעשיית: שינוע קל תעשיית: כימיה ותרופות תעשיית: הייטק תעשיית: תשתיות תעשיית: תחבורה