Whatsapp
תוכן

לוחיות ציפוי לתופי הנעה

בתופים גדולים במיוחד או כאשר יש צורך ביצירת יכולת אחיזה טובה יותר של התוף, ניתן להתקין על התוף סרגלי גומי בעלי שלדת מתכת, המהודקים לתוף בברגים. מיצרים מגומי בעל עמידות גבוהה בקריעה,
היצוק על גבי שלדת מתכת.
מידות הלוחית - 20*70*1,100 מ``מ.