Whatsapp
תוכן

צינור שקוף

צינור גמיש, קל ושקוף המיועד להזרמת גזים שונים, ונוזלים בלחצים נמוכים לשימוש כלל תעשייתי ולמזון. מידות הצינור מתאימות למחברים ואביזרים הנהוגים בארץ.
החומרים מהם עשוי הצינור מאושרים על ידי ה- F.D.A לשימוש בתעשיית המזון, מעניקים לו שקיפות המאפשרת לראות את הזורם בו והגנה מעולהבפני פגעי האקלים הישראלי וקרינת ה- U.V.


טמפרטורת שימוש:  10°C - 60°C-