Whatsapp
תוכן

צינור טכנופלקס

הצינור הינו שקוף ומיועד להעברת אוויר ומים כלל תעשייתי ולמזון. החומרים מהם עשוי טכנופלקס מאושרים על ידי ה- F.D.A (רשות המזון והסמים האמריקאית) לשימוש בתעשיית המזון ומעניקים לו שקיפות המאפשרת לראות את הזורם בו.
הצינור הינו בעל הגנה מיוחדת מפני פגעי האקלים הישראלי וקרינת U.V.

מיוצר ונבדק על פי תקן ישראלי 1076.
מיוצר בקטרים: ``2 - ``3/16
טמפרטורת שימוש:  10°C - 60°C-
לחץ עבודה: 5-20 אטמ` בהתאם לקוטר הצינור.