Whatsapp
תוכן

משככי זעזועים

ייצור קשת רחבה של תושבות לשיכוך זעזועים למגוון שימושים, החל במשככים קטנים למזגני אוויר
ומנועים זעירים, דרך משככי זעזועים למנועי כלים בינוניים כגון: רכב, מדחסי אוויר וכו` וכלה למשככי
ענק לכלי צמ``ה כגון בומג, NPK וכו`.

המשככים  מיוצרים ממיטב החומרים תוך בקרת איכות קפדנית לאורך כל תהליך הייצור.