Whatsapp
תוכן

פרופיל גומי

קשת גדולה מאוד של פרופילים עשויים בשיחול מסוגים שונים של גומי כגון: SBR, נטריל, EPDM, בוטיל, הייפלון ועוד. פרופילים אלו מספקים מגוון פתרונות איטום, אבטחה ובלימת זעזועים במפעלים, מחצבות, כלי תחבורה ועוד. פרט לפרופילים הקיימים במלאי מיוצרים פרופילים לי הזמנה ובהתאמה מלאה לצרכי הלקוח.