לוחות אטימה טפלון עמידות כימית

 

לעיון בטבלה לחצו כאן